Vi är medlem i SHR – Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation

SHR - Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation

Vilket innebär att anställd personal innehar garanterat gedigen utbildning och utför professionella behandlingar.
Vi arbetar efter SHR etiska regler och innehar behandlingsskadeförsäkring. En trygghet för dig.