Vi är medlem i SHR – Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation

SHR - Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation
Vilket innebär att anställd personal innehar garanterat gedigen utbildning och utför professionella behandlingar. Vi arbetar efter SHR etiska regler och innehar behandlingsskadeförsäkring. En trygghet för dig.
SHR - Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation