<b>MURAD</b>

Murad är en hudvårdsserie som består av 9 linjer, som var och en är utvecklad till att behandla en viss hudtyp och/eller hudproblem. En mycket resultatinriktad hudvård. Hudvårdsserien är utvecklad av Dr. Howard Murad.